SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

Účetnictví a daňová evidence v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR
Červenec 2022 - Ostrava-Vítkovice # Kurz je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti účetnictví a daňové evidence. Po absolvování kurzu získáte vědomosti a budete schopni vést samostatně účetnictví různým podnikatelským subjektům. V kurzu se navíc naučíte účtovat prostřednictvím ekonomického a účetního softwaru ...
ÚčetnictvídaňováevidenceprogramuPOHODArekvalifikaceMŠMT

Daňový a účetní speciál 2021, Novinky 2022 ve Škrdlovicích
Prosinec 2021 - Hotel U HROCHA Škrdlovice, Škr # Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti mezd a personalistiky daní z příjmů, DPH v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční účetní závěrky za rok 2021. Dále budou účastníci semináře seznámeni s novinkami, připravovanými pro rok 2022. Seminář je určený pro management firem, ekonomické ředitele, vedoucí ekonomických útvarů, poradenské účetní ...
Daňovýúčetníspeciál2021Novinky2022Škrdlovicích

Microsoft Excel – manažerská analýza tabulek
Říjen 2021 - Brno # Cíl kurzu Naučit se správně pracovat s větším množstvím dat, správně je vyhodnocovat a zefektivnit prováděné procesy. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro uživatele, kteří již v programu MS Excel částečně pracují a mají pokročilou znalost jeho ovládání, pro osoby pravidelně zpracovávající velké množství dat, dále ...
MicrosoftExcelmanažerskáanalýzatabulek

Výživné dětí v justiční praxi
Prosinec 2021 - Praha # Akreditace: MPSV - A2018 - 0704-SP - PC Název akreditace: Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče MV - AK - PV-135 - 2018; Společná a střídavá péče, vyživovací povinnost Cíl semináře Cílem je seznámit účastníky kurzu se zásadami českého rodinného práva v oblasti výživného, zejména vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi, a to jak v oblasti ...
Výživnédětíjustičnípraxi

Agilní vývoj III. - z teorie do praxe
Březen 2022 - Brno # Tento kurz je koncipován jako praktické rozšíření znalostí o agilním vývoji. Jeho smyslem je podat účastníkům konkrétní praktické rady a informace k implementaci agilních metod v praxi na vývojových projektech, řešení obtížných a nestandardních situací, dále tipy k navrhování smluv se zákazníky i subdodavateli a v neposlední řadě i řešení změn, reklamací a chyb na projektech. Kurz formou ...
AgilnívývojIIIteoriepraxe

Adobe Illustrator – certifikovaný kurz pro pokročilé
Leden 2022 - Brno # Zaměření kurzu Budete umět vytvářet specifickou grafiku rychleji, než doposud.  Naučíte se využívat nástroje, díky kterým už nebudou mít vaše nápady žádná omezení. Rozšíříte znalosti v oblasti předtiskové přípravy. Jednoduše pokročíte na vyšší úroveň a naučíte se používat nástroje, které zkrátí počet kroků při tvorbě ...
AdobeIllustratorcertifikovanýkurzpokročilé

Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě
Říjen 2021 - Praha # Program: * Nové místní poplatky za komunální odpad - vymezení pojmů z nového zákona o odpadech ve vztahu k místním poplatkům za komunální odpad - poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – vymezení konstrukčních prvků poplatku, ...
Zákonmístníchpoplatcíchnovelenovépoplatkykomunálníodpadnejčastějiřešenéotázkyobcíjejichzavedenísprávě

Plánování a cíle
Březen 2022 - Praha # Stanovení cílů je jednou z nejvíce opomíjených částí marketingu. Existuje celá řada příkladů, kdy nejasné nebo vágní stanovení cílů vedlo nejen k jejich nenaplnění, ale k nejasné interpretaci a následně k ústupu od marketingových aktivit. V našem kurzu vám ukážeme jak stanovovat správně cíle, aby nedocházelo k těmto nežádoucím efektům a bylo dosaženo požadovaného marketingového cíle. * Stanovení cílů je jednou z nejvíce ...
Plánovánícíle

SQL Server - administrace
Únor 2022 - Praha # Kurz je určen začínajícím administrátorům produktu Microsoft SQL Server. V rámci školení se naučíte instalovat a konfigurovat SQL Server, vytvářet a spravovat databáze, tabulky a indexy. Součástí kurzu jsou také témata pokrývající oblast bezpečnosti, monitorování, zálohování a obnovy SQL Serveru. * Kurz je určen začínajícím administrátorům produktu Microsoft SQL Server. V rámci školení se naučíte instalovat a ...
Serveradministrace

Effective Team Coaching
Leden 2022 - Praha # Is your team representing your company effectively or do they need to be taught some manners? This course is aimed at managers who run a team and want to make internal improvements that will have an external impact. The course will cover issues including: identifying critical areas, listening to the team, proactive communication, problem solving, preventing problems, adjusting behavior, situational management. * ...
EffectiveTeamCoaching

Kurz pro instruktory snowboardingu
Prosinec 2021 - Pec pod Sněžkou # Výstup: licence Instruktor snowboardingu BP SPORT [platnost licence je časově neomezená], licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Platnost tohoto osvědčení je časově neomezená. Pro školská zařízení vydáváme na základě absolvování tohoto kurzu licenci Instruktor školního snowboardingu [platnost licence je časově neomezená]- akreditace MŠMT č. 42965 - 2013-1-866. Naše vzdělávací ...
Kurzinstruktorysnowboardingu

Účetnictví [s využitím výpočetní techniky]
Listopad 2021 - Pardubice # V rekvalifikačním kurzu Účetnictví [s využitím výpočetní techniky] s rozsahem 166 vyučovacích hodin, zahajovaném dne 11.11. 2011 na adrese: U Divadla 828, Pardubice nabízíme volná místa vyjímečně za cenu 8 999,- Kč, tedy se slevou 5 000,- Kč původní ceny a kurz zahrnuje o 20 vyučovacích hodin více, než klasický kurz Účetnictví [s využitím výpočetní techniky], který standartně nabízíme ...
Účetnictvívyužitímvýpočetnítechniky

Ochrana dat (GDPR) v oblasti systémů ECM - DMS
Duben 2022 - Brno # GDPR představuje další legislativní normu, která ovlivňuje oblast správy dokumentů a obsahu, tedy oblast systémů ECM - DMS. GDPR má na tuto oblast velké dopady a skrývá v sobě mnohé zajímavé výzvy. Naučte se praktické postupy, jak nařízení implementovat do svého firemního prostředí, abyste se vyhnuli sankcím. Kurz je zaměřen na odborníky z oblasti řízení ochrany dat, ať už z ...
OchranaGDPRoblastisystémů

SharePoint - pro uživatele
Květen 2022 - Praha # Kurz je určen uživatelům, kteří začínají pracovat v prostředí SharePoint On-premises nebo Online, případně mají minimální znalosti. V rámci školení se posluchači seznámí s principy fungování a orientací v prostředí SharePoint. Kurz je věnován základům práce se Stránkami webu (Redakční prostředí), Dokumentovými knihovnami (DMS), SharePoint seznamy (ECM), porozumění zabezpečení obsahu a obecným principům ...
SharePointuživatele

Vývojová dysfázie
Prosinec 2021 - Ostrava-Vítkovice # Metodická a odborná pomoc jak odborné veřejnosti [především pedagogům MŠ a škol], tak i rodičům, případně dalším zúčastněným. Vzhledem k tomu, že je diagnóza „Vývojová dysfázie“ [specifická porucha řeči v oblasti porozumění a užívání řeči] stále málo známá a přitom může výrazným způsobem negativně ovlivnit nejen vzdělávání jedince, ale celý jeho život, je třeba v této etapě seznamovat co nejširší oblast zúčastněných s ...
Vývojovádysfázie

Kurz Oracle Implementation Partitioning
Prosinec 2021 - Praha,Ostrava # Oracle Partitioning methods for tables, index, and materialized views that are available in Oracle Database 11g Release 2 with examples and explanations of appropriate ...
KurzOracleImplementationPartitioning

PowerPoint pokročilý
Prosinec 2021 - Kolín # Školení je určené pro středně pokročilé uživatele programu PowerPoint, kteří chtějí efektivně vytvářet prezentace s profesionálním vzhledem. Posluchači se seznámí s různými možnostmi rychlého vytvoření prezentace a s možnostmi formátování snímků a jejich obsahu - textu, tabulek, grafů, diagramů, různých grafických prvků a fotografií. Naučí se připravit prezentaci pro předvedení nebo vytvořit interaktivní prezentaci. * ...
PowerPointpokročilý

Grafologie II
Listopad 2021 - Praha # Grafologie II obsahově navazuje na Kurz Grafologie I, ve kterém se účastníci seznámili se symbolikou plochy, komplexními dojmovými znaky, měřitelnými a popsatelnými znaky v písmu, rozborem kresby stromu a prvním náčrtem osobnosti. Kurz Grafologie II je určen těm, kteří již tyto základní znalosti grafologického rozboru mají a chtějí na své znalosti grafologického rozboru navázat a dále rozvíjet. Kurzu se mohou účastnit jak ...
Grafologie

Typologie osobnosti
Únor 2022 - Praha # Jako osobnosti máme výjimečnou kombinaci schopností, kterou může využít v profesním i osobním životě. Osobnost se skládá z vrozených i získaných charakteristik, podle kterých se vymezují individuální typy. Přijďte na kurz zjistit, na co u sebe působit, jak se můžete zdokonalit, či jak se vyrovnat se stránkami osobnosti, které se projevují v každodenních situacích v osobním i pracovním životě. Navíc se naučíte r...
Typologieosobnosti

Digitalizace správy veřejných budov a majetku – moderní trendy a přístupy
Prosinec 2021 - online # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit pracovníky veřejných institucí odpovědné za správu budov a majetku s moderními trendy efektivní správy budov se zaměřením na digitalizaci a automatizaci procesů. Touto digitalizací provozu budov a podpůrných činností vaší organizace můžete velmi významně ovlivnit provozní prostředí ...
Digitalizacesprávyveřejnýchbudovmajetkumodernítrendypřístupy

Zoner Photo Studio – základní kurz
Listopad 2021 - Praha # Předpokládané znalosti Základy práce s počítačem v prostředí Windows. Cíl kurzu Naučit se pracovat se snímky ve složkách a zvládnout jejich úpravu.  Zaměření kurzu Kurz je určen pro ty, kteří doma a na dovolené občas fotografují i pro ty, které focení více baví a je to jejich koníček či částečně ...
ZonerPhotoStudiozákladníkurz

Asterisk PBX - administrace a konfigurace
Listopad 2021 - Brno # Kurz s cílem naučit účastníky vše potřebné pro úspěšné zvládnutí instalace, konfigurace a managementu nejčastěji používané open-source pobočkové ústředny Asterisk. Probrány budou obecné základy problematiky VoIP i velmi specifické problémy při administraci Asterisku. Standardně školení probíhá v prostředí webového GUI (FreePBX). V případě zákaznických kurzů na míru je možné po dohodě kurz ...
Asteriskadministracekonfigurace

Obchodní právo pro obchodníky
Duben 2022 - Brno # Kurz Vás seznámí s aktuální situací právního řádu. Cílem kurzu je naučit účastníky porozumět povinnostem plynoucím ze závazkových vztahů, pomoci jim lépe pochopit jednotlivé části smlouvy a seznámit je s možnostmi řešení pohledávek jak z pozice dlužníka, tak věřitele. Kurz je určen manažerům, podnikatelům, obchodníkům, živnostníkům, obchodním zástupcům, nákupčím, vedoucím pracovníkům, prodejcům a ...
Obchodníprávoobchodníky

ELEKTRONIZACE PRACOVNĚPRÁVNÍCH DOKUMENTŮ - a využívání elektronických podpisů v pracovněprávních vztazích - aneb zbavte se papírů v personalistice
Říjen 2021 - Živé vysílání - ONLINE seminář # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, ale také vedoucí zaměstnance, interní právníky a jiné osoby, které se zabývají vedením lidských zdrojů. cíl Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se ...
ELEKTRONIZACEPRACOVNĚPRÁVNÍCHDOKUMENTŮvyužíváníelektronickýchpodpisůpracovněprávníchvztazíchanebzbavtepapírůpersonalisticePočet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde