SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

SQL Server Analysis Services - jazyk MDX
Duben 2022 - Praha # Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky se všemi možnostmi jazyka MDX pro dotazování se na OLAP kostky. Účastníci se dozvědí, jak fungují MDX dotazy, jaká je jejich logika, jak se naviguje v N-rozměrném prostoru, a jak na tom celém založit pokročilé analýzy. Projdeme si nejčastěji používané funkce, konstrukty a techniky. Zvláště se budeme věnovat i srovnávací analýze dat v časových ...
ServerAnalysisServicesjazyk

Microsoft Excel – vzorce, funkce a podmíněné formátování
Říjen 2021 - Ostrava # Cíl kurzu Zvládat správně pracovat se vzorci a funkcemi v Excelu tak, abyste minimalizovali množství chyb a automatizovali pravidelně početní operace. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro uživatele, kteří často využívají ke své práci výpočty v Excelu, ocení jej finanční manažeři, účetní a další obory, kteří pravidelně ...
MicrosoftExcelvzorcefunkcepodmíněnéformátování

Asterisk PBX - administrace a konfigurace
Listopad 2021 - Brno # Kurz s cílem naučit účastníky vše potřebné pro úspěšné zvládnutí instalace, konfigurace a managementu nejčastěji používané open-source pobočkové ústředny Asterisk. Probrány budou obecné základy problematiky VoIP i velmi specifické problémy při administraci Asterisku. Standardně školení probíhá v prostředí webového GUI (FreePBX). V případě zákaznických kurzů na míru je možné po dohodě kurz ...
Asteriskadministracekonfigurace

Access 2 - pro zkušenější uživatele [verze 2010]
Leden 2022 - Hradec Králové # Naučíte se vytvářet databáze v aplikaci Microsoft Office Access. Budete umět efektivněji pracovat s aplikací Access, naučíte se vytvořit a upravovat složitější tabulky, dotazy, formuláře a sestavy a také provádět import a export dat. Dozvíte se jak pracovat s ...
Accesszkušenějšíuživateleverze2010

Microsoft PowerPoint – základní kurz
Prosinec 2021 - Ostrava # Zaměření kurzu Kurz je určen pro administrativní a řídící pracovníky, kteří budou používat MS PowerPoint při prezentacích výsledků své práce. Po absolvování kurzu budete umět vytvářet působivé prezentace v nejznámějším prezentačním programu – MS PowerPoint. Naučíte se své prezentace správně obohatit a publikovat ať už p...
MicrosoftPowerPointzákladníkurz

SketchUP - doplňkové - 1 denní # pro běžné uživatele
Leden 2022 - Praha 3 - Vinohrady # Dozvíte se doplňující možnosti programu ...
SketchUPdoplňkovédenníběžnéuživatele

PRINCE2® Foundation
Únor 2022 - Brno # Účelem tohoto certifikačního školení PRINCE2 Foundation je seznámit stávající či budoucí projektové manažery či jiné zájemce s flexibilní a snadno použitelnou metodikou projektového řízení pomocí PRINCE2. Kurz seznámí účastníky jak se základy této metodiky PRINCE2, tak i s jejími klíčovými principy. Cena vlastního kurzu je 13.900 Kč na osobu. V ceně jsou všechny potřebné školící materiály a další naše služby spojené s ...
PRINCE2®Foundation

Software jako služba (SaaS) a cloudové služby
Prosinec 2021 - Brno # V rámci navazujícího kurzu na PRIT1 se zaměříme na právní problematiku software jako služby (SaaS) a cloudových služeb. V současnosti většina velkých technologických společností přechází na model poskytování software jako služby. Tento model, v rámci kterého jsou data uživatelů v cloudu, má celou řadu výhod pro objednatele i dodavatele. Z hlediska ochrany dat (zejména osobních údajů), ...
SoftwarejakoslužbaSaaScloudovéslužby

Úvod do floristiky
Prosinec 2021 - Praha 2 # ...
Úvodfloristiky

Jednatel společnosti s ručením omezeným - Práva a povinnosti statutárního orgánu
Listopad 2021 - Praha 1 # Získejte ucelený přehled o právech, povinnostech a také o případných rizicích jednatele společnosti s ručením omezeným v návaznosti na nový zákon o obchodních korporacích, resp. nový občanský zákoník V tomto kurzu se seznámíte s aktuální právní úpravou a povinnostmi jednatele společnosti s ručením omezeným reflektující zavedení ...
JednatelspolečnostiručenímomezenýmPrávapovinnostistatutárníhoorgánu

Koučování v práci se zaměstnanci
Únor 2022 - Praha # Interaktivní trénink se zaměřuje na specifickou oblast koučování a to využití jeho principů v práci se zaměstnanci. Personalisté získají řadu klíčových informací jako jak využít principů koučování ve zvýšení efektivity a aktivního přístupu u různých typů zaměstnanců, jak motivovat vedoucí pracovníky k využívání koučování, jak správně stanovit žádoucích výstupů a jaké jsou způsoby jejich dosažení a v ...
Koučováníprácizaměstnanci

Asertivní jednání
Březen 2022 - Praha # Na tomto kurzu Vás naučíme prosadit si nekonfliktní metodou svůj názor, ať už jde o diskuzi na firemních poradách, komunikaci s nadřízenými či kolegy. Dozvíte se, jak bez pocitu viny odmítnout požadavek a na druhou stranu, jak požádat o pomoc. Absolventi tohoto kurzu jsou rovněž schopni lépe číst verbální i neverbální složku komunikace. Tento kurz je určen pro všechny, kdo chtějí snáze prosadit svůj názor na pracovišti, ať ...
Asertivníjednání

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ - - komplikované problémy v příkladech
Říjen 2021 - Praha # Finanční účetnictví # Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty účtující podle vyhlášky pro podnikatele. obsah Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů Dlouhodobý ...
HMOTNÝNEHMOTNÝMAJETEKHLEDISKAÚČETNÍCHDAŇOVÝCHPŘEDPISŮkomplikovanéproblémypříkladech

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - OPAVA
Březen 2022 - Opava # Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb., o sociálních službách. Je určen pro osoby, které se chtějí uplatnit na pozici pracovníka v sociálních službách. Především pro zájemce, kteří budou pečovat o osoby handicapované, mentálně postižené, seniory a osoby všech věkových ...
Kvalifikačníkurzpracovníkysociálníchslužbách150hodrekvalifikaceMPSVOPAVA

SQL Server - administrace
Prosinec 2021 - Praha # Kurz je určen začínajícím administrátorům produktu Microsoft SQL Server. V rámci školení se naučíte instalovat a konfigurovat SQL Server, vytvářet a spravovat databáze, tabulky a indexy. Součástí kurzu jsou také témata pokrývající oblast bezpečnosti, monitorování, zálohování a obnovy SQL Serveru. * Kurz je určen začínajícím administrátorům produktu Microsoft SQL Server. V rámci školení se naučíte instalovat a ...
Serveradministrace

Základy podnikání - online kurz
Listopad 2021 - on-line # Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat? Sestavíte vlastní podnikatelský plán. Naučíte se orientovat v problematice daní, daňové evidence. Zaměříte se na marketing, komunikaci a také na právní rovinu podnikání. Vše na základě znalostí a zkušeností spolupracujících podnikatelů v daných oborech. Popis: Máte podnikatelský nápad? Chcete ...
Základypodnikáníonlinekurz

Kurz Microsoft SQL Server 2012 - 2014 - 2016 - Reporting Services
Leden 2022 - Praha,Ostrava # Kurz Microsoft SQL Server - Reporting Services je zaměřen na využití Reporting Services v SQL Serveru, výkonného nástroje pro plnohodnotný reporting, dodávaného s SQL Serverem. Obsahuje tvorbu základních i pokročilých reportů, integraci s databázemi OLAP, parametrických reportů, interaktivních a grafických reportů, i automatizaci reportingu - čili všeho, ...
KurzMicrosoftServer201220142016ReportingServices

Úvod do floristiky
Listopad 2021 - Praha 2 # ...
Úvodfloristiky

Fotografování květin s Topim Pigulou
Květen 2022 - Praha # Cíl kurzu Fotit, fotit, fotit a obdivovat krásu přírody Ukázat vám všechny způsoby, jak lze květiny a jiné rostliny fotografovat Zodpovědět všechny vaše otázky Připravit pro vás příjemné a zajímavé odpoledne     Obsah kurzu Sraz v botanické zahradě v 13:00 hod. Optimální nastavení fotoaparátu - ...
FotografováníkvětinTopimPigulou

Hojení chronických ran
Březen 2022 - Ostrava-Vítkovice # V současné době je při léčbě akutních i chronických ran upřednostňována metoda tzv. vlhkého hojení. Metoda vlhkého hojení ran byla známá již ve středověku. Jedná se o nejvíce upřednostňovaný postup při léčbě akutních i chronických ran. Seminář je zaměřen na specifika poskytování ošetřovatelské péče u pacientů [klientů] s porušením kožní a tkáňové integrity s využitím možností vlhkého hojení ...
Hojeníchronických

Personalista, rekvalifikace MŠMT ČR
Leden 2022 - Ostrava-Vítkovice # Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí samostatně pracovat v oboru personalistiky. Je vhodný nejen pro začátečníky, ale také pro stávající personalisty, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci a získat nové informace v oboru. Součástí kurzu je praktická výuka na počítačích, modelové situace z firemní praxe a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně ...
PersonalistarekvalifikaceMŠMT

Odborová problematika - kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod
Listopad 2021 - Praha # Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s praktickým řešením a postupy při průběhu kolektivního vyjednávání, s propojením příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů, které ukládají konkrétní povinnosti ...
Odborováproblematikakolektivnívyjednávánípohledupracovněprávníchvztahůvyjednávacíchmetod

Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurz
Březen 2022 - Praha 2 # Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 15 000 Kč.  Nová cena : 12 000 Kč. Ušetříte: 3 000 Kč.  Vyzkoušejte naší  ukázkovou hodinu zdarma . Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace:  ...
Účetnictvídaněmzdypraxirekvalifikačníkurz

Kurz PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ metodou Talk Extension
Leden 2022 - Třebíč # Kurz je jednodenní [termín po domluvě], naučíte se vlásky prodloužit metodou Talk Extension. Ke kurzu potřebujete kamarádku [model], který bude mít minimálně 7cm dlouhé vlasy. V ceně máte pro svůj model pravé evropské vlasy o délce 35–40cm [20ks lepících pásek]. Po skončení kurzu dostanete certifikát studia ...
KurzPRODLUŽOVÁNÍVLASŮmetodouTalkExtension

Individuální online kurz MS Excel
Prosinec 2021 - online # Na individuálním online kurzu Microsoft Excel se lektor bude věnovat jen Vám. Naučíte se používat tento skvělý tabulkový procesor, vytvářet elegantní tabulky, používat základní i pokročilejší funkce nebo tvořit grafy. Kurz se hodí pro začátečníky i pokročilejší uživatele. * ...
IndividuálníonlinekurzExcelPočet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde