SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

Visual Studio - vývoj aplikací pro prostředí Windows 8 Metro
Duben 2022 - Brno # Cílem kurzu je seznámení vývojářů s novým prostředím Windows 8 Metro, jeho interním fungováním a stylem práce s ním. Naučí se vyvíjet základní aplikace pro Metro, odlišnost jejich vývoje oproti klasickým Windows aplikacím, a jak využít nové ovládací prvky či možnosti nového hardware tabletů - dotykovou obrazovku a různé senzory. Na závěr se budeme věnovat ...
VisualStudiovývojaplikacíprostředíWindowsMetro

Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího (přesun z 22.10.2021)
Listopad 2021 - online # Akreditace: MPSV - A2021 - 0508-SP - VP; Akreditováno pod názvem: Základy práce s osobností dospívajících se zaměřením na vývojové etapy jejich života Cíl semináře Cílem je seznámit ředitele dětských domovů, pracovníky OSPOD, speciální pedagogy, výchovné poradce, rodinné terapeuty, trenéry, učitele MŠ i ZŠ, ...
zdárněpřekonatkrizováobdobípsychickéhovývojedítětedospívajícíhopřesun22102021

Microsoft Word – kurz pro pokročilé
Listopad 2021 - online # Zaměření kurzu Kurz je určen všem, jež chtějí hlouběji proniknout do možností MS Word a naučit se jej využívat. Po absolvování kurzu budete umět zpracovat jakýkoliv složitý text, budete schopni efektivně vytvářet či zpracovávat celé projekty, budete schopni si přizpůsobit program k obrazu svému tak, abyste prudce zefektivnili svou ...
MicrosoftWordkurzpokročilé

Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie®
Prosinec 2021 - Praha # Beneopedie® představuje moderní komplex všech soft skills na nejvyšší úrovni. Beneopedie je nový název vědy o tom, jak se dobře vzdělávat, úspěšně pracovat a spokojeně žít. Zahrnuje mj. všechny dosavadní „soft skills“ v uceleném systému. Tato věda existovala již od roku 1984 pod názvem „techniky duševní práce“. Nový adekvátní název vznikl po čtvrtstoletí osvědčeného ...
VybranéatraktivníkomunikačnídovednostiBeneopedie®

Kurz české interpunkce
Říjen 2021 - Praha # Výběr z témat kurzu: * Čárky ve větě jednoduché (několikanásobné větné členy, přívlastky volné a těsné, výrazy, které pozbyly větné platnosti, přístavky aj.) * Čárky v souvětí (souvětí podřadná a souřadná, typy poměrů mezi větami aj.) * Čárky v infinitivních konstrukcích * Psaní čárek před spojkami a, i, ani, ...
Kurzčeskéinterpunkce

Kurz Team Foundation Server - instalace a konfigurace TFS
Listopad 2021 - Praha,Ostrava # Kurz Team Foundation Server - instalace a konfigurace TFS poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné pro implementaci a administraci serveru Microsoft Visual Studio Team Foundation Server. Kurz se zaměřuje na detaily instalace a následné konfigurace, týmové projekty, pracovní položky, řízení verzí, tvorbu týmu a reporting. Školení je vhodně především pro ...
KurzTeamFoundationServerinstalacekonfigurace

Redukční režimy
Listopad 2021 - Ostrava-Vítkovice # Obezita není quot;kosmetickýquot; problém, ale onemocnění, které přináší řadu problémů. I když je lepší zaměřit se na prevenci obezity, tedy nepřibírat nežádoucí kilogramy, většina z nás začíná svoji hmotnost řešit, až když musí měnit šatník, hůře se jim pohybuje a nebo se objeví onemocnění, ke kterému právě nadbytečná kila přispěla. V semináři se dozvíte o možnostech léčby obezity, jak si vypočítat energetickou potřebu ...
Redukčnírežimy

Asistent, Asistentka - zkouška profesní kvalifikace
Únor 2022 - Praha 2 # Cíle kurzu: Složit zkoušku profesní kvalifikace a získat osvědčení o nové profesní kvalifikaci pro povolání Asistent - Asistentka. Popis: Pro koho je zkouška určená: Zkouška je určená pro všechny, kdo chtějí získat osvědčení o profesní kvalifikaci Asistent - Asistentka . Je vhodná pro ty, kdo mají znalosti a zkušenosti získané praxí v oboru nebo studiem a chtějí ...
AsistentAsistentkazkouškaprofesníkvalifikace

Workshop - Řešení problematických situací
Listopad 2021 - Praha # Na tomto workshopu Vám pomůžeme osvojit si techniky práce s problematickými účastníky či rušivými elementy vzdělávací akce. Řekneme Vám, jak řešit pasivitu, nezájem, vyrušování či nesouhlas účastníků akce, stejně jako pracovat „se syndromem“ experta některého z posluchačů. Řekneme Vám nejen to, jak výše uvedené situace řešit, ale i jak jim předcházet. Součástí workshopu jsou praktická ...
WorkshopŘešeníproblematickýchsituací

Školení práce ve výšce a nad volnou hloubkou
Leden 2022 - České Budějovice # Školení je určeno pro osoby provádějící práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Účastník školení získá znalosti a osvědčení, které jej opravňuje k provádění práce ve výšce a nad volnou hloubkou za použití POZ. Další informace naleznete níže na ...
Školeníprácevýšcevolnouhloubkou

Hospodaření školy ve vazbě na schválený rozpočet a úskalí při jeho tvorbě v roce 2021
Prosinec 2021 - Praha # Obsah semináře Platná legislativa pro rozpočty příspěvkové organizace zřízené ÚSC. Rozbor jednotlivých ustanovení zákona 250 - 2000 Sb. v návaznosti na ustanovení zákona č. 23 - 2017 Sb.. Stanoviska MFČR, jejich vývoj v čase a odpovědi na dotazy. Úloha zřizovatele v procesu schvalování, řešení změn a kontrol hospodaření ...
Hospodařeníškolyvazběschválenýrozpočetúskalíjehotvorběroce2021

TRÉNINK PRO POKROČILÉ OBCHODNÍKY - - užitečné tipy pro praxi - 2denní
Leden 2022 - Praha # Obchodní dovednosti # Určeno pro zkušené obchodníky, kteří znají a aktivně používají běžné vyjednávací postupy a chtějí své umění posunout ještě o kousek výš. cíl Seznámit se s různými vyjednávacími triky a umět je aktivně používat a zároveň se jim účinně bránit, pokud je používá druhá strana. Dokázat rozlišit, které triky jsou přijatelné a do ...
TRÉNINKPOKROČILÉOBCHODNÍKYužitečnétipypraxi2denní

Zvyšování efektivity podnikových procesů - techniky průběžného zlepšování
Leden 2022 - Praha # Stává se vám, že se ve své manažerské pozici cítíte ve vleku událostí a jen hasíte firemní požáry v podobě neustále vznikajících závad a potíží všeho druhu? Pak i u vás nastal čas na zavedení průběžného (neusálého) zlepšování procesů. Cílem tedy je přestat hasit (reagovat) a proaktivně pracovat na tom, aby nehořelo. K tomuto účelu můžete zavést ...
Zvyšováníefektivitypodnikovýchprocesůtechnikyprůběžnéhozlepšování

Test Management
Listopad 2021 - Praha 7 # Představíme současné trendy v testingu. Na metodikách vývoje si ukážeme, jak se mění požadavky na testování. Popíšeme si plán a strategii testů. Ukážeme si konkrétní případy těchto dokumentů z praxe. Účastníci si pak vyzkouší na modelovém případu vytvořit draft vlastní strategie testů. Cílová skupina Školení je primárně určeno test managerům, kteří jsou odpovědni za návrh a realizaci testování na projektech. Kurz je však ...
TestManagement

Požární ochrana - školení vedoucích zaměstnanců
Leden 2022 - České Budějovice # Školení je pro všechny zaměstnavatele povinné na základě zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci, v souvislosti s ustanoveními zákoníku práce s nařízenou periodicitou 3 roky. Účastník školení získá znalosti a osvědčení, které jej opravňuje k provádění vlastních školení podřízených zaměstnanců. Další informace naleznete níže na ...
Požárníochranaškolenívedoucíchzaměstnanců

PowerPoint pro obchodníky a manažery
Prosinec 2021 - Brno - Žabovřesky # Neztrácejte čas zdlouhavým zkoumáním PowerPointu. Přijďte se v krátkém čase naučit sadu ověřených a vyzkoušených postupů, které Vaše prezentace v PowerPointu pozvednou na novou úroveň! prezentace] tisk podkladů pro posluchače Účastník obdrží: ...
PowerPointobchodníkymanažery

Realitní zprostředkovatel
Říjen 2021 - Praha 10 # Absolvujte s námi přípravný akreditovaný rekvalifikační kurz Realitní zprostředkovatel zakončený zkouškou odborné způsobilosti! Po absolvování kurzu a složení zkoušky získáte osvědčení odborné způsobilosti . Náš kurz vás pro získání tohoto osvědčení maximálně ...
Realitnízprostředkovatel

Atlassian Confluence - nástroj pro týmovou spolupráci
Leden 2022 - Brno # Atlassian Confluence je předním nástrojem pro týmovou spolupráci na dokumentech. Kurz je určen pro začátečníky nebo uživatele s menší znalostí systémů Atlassian. Je zaměřen zejména na běžné uživatele podnikových systémů, projektové a produktové manažery. * Atlassian Confluence je předním nástrojem pro týmovou spolupráci na dokumentech. Kurz je určen pro začátečníky nebo ...
AtlassianConfluencenástrojtýmovouspolupráci

Základní kurs pro obsluhu manipulačních vozíků [vysokozdvižné VZV]
Listopad 2021 - České Budějovice # Určeno: uchazečům o získání Průkazu řidiče manipulačních vozíků ve smyslu vyhl. ČSN 26 ...
ZákladníkursobsluhumanipulačníchvozíkůvysokozdvižnéVZV

Microsoft Outlook – pokročilý kurz
Květen 2022 - Brno # Zaměření kurzu Kurz je určen všem, jež při své práci chtějí efektivně využívat dalších možností elektronického diáře MS Outlook a skloubit tak práci s elektronickou poštou do komplexního celku efektivně fungujícího v celých pracovních týmech a skupinách. Během kurzu se naučíte pracovat s elektronickým kalendářem, plánovat schůzky, ...
MicrosoftOutlookpokročilýkurz

Asertivita
Prosinec 2021 - Praha # Na tomto kurzu Vás naučíme prosadit si vlastní názor nekonfliktní cestou. Dozvíte se, jak v sobě najít sílu k asertivnímu chování na pracovišti i v osobním životě. Absolventi kurzu jsou schopni sebevědoměji říkat „ne“, dávat asertivní zpětnou vazbu, bez pocitu viny si říct o laskavost. Kurz je určen pro všechny osoby, které chtějí zlepšit svoji schopnost prosadit se v kolektivu. * Na tomto kurzu Vás naučíme prosadit si vlastní ...
Asertivita

Autodesk Vault – kurz Správa dat pro uživatele Autodesk Inventor
Leden 2022 - Brno # Cíl kurzu Získat větší kontrolu nad návrhovými daty s možností řízení revizí. Zaměření kurzu Toto školení je určeno pro uživatele aplikace Autodesk Inventor, kteří potřebují přístup k jejich souborům návrhu z aplikace Autodesk Vault. Poskytuje úvod do aplikace Autodesk Vault a zaměřuje se na funkce Autodesk ...
AutodeskVaultkurzSprávauživateleAutodeskInventor

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu
Prosinec 2021 - Praha # Obchodní právo # Určeno pro všechny, kteří se chtějí s danou oblastí seznámit. cíl Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou veřejných zakázek malého rozsahu. Probírány budou mimo jiné možnosti úpravy tohoto typu veřejných zakázek v rámci interních předpisů zadavatele , druhy veřejných zakázek malého rozsahu a jejich způsoby zadání , možnosti obrany dodavatele při postupu, s nímž dodavatel ...
VEŘEJNÉZAKÁZKYmaléhorozsahu

Internet trading and advertising
Prosinec 2021 - Brno # The seminar is for everyone who wants to do business on the internet. It will provide participants with an overview of the legal aspects of e-commerce, the ways of concluding contracts on the Internet and their specifics. It will also explain how Internet advertising is regulated. This course is provided in cooperation with advokátní.NET. * The seminar is for everyone who wants to do business on the ...
Internettradingadvertising

Moderní organizace v projektovém a procesním řízení
Prosinec 2021 - Brno # Na tomto kurzu Vás seznámíme s pokročilými metodami projektového řízení. Ukážeme Vám souvislosti projektového řízení s firemními procesy, firemním řízením a vlivem na organizační strukturu firmy. Dozvíte se, jaký je význam projektového zázemí u rozsáhlejších pracovních celků, jako jsou programy a portfolia. Speciálně se kurz zabývá problematikou implementace a rozvoje ...
ModerníorganizaceprojektovémprocesnímřízeníPočet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde