SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

Essential Skills for Professional Telephone Calls
Listopad 2021 - Praha # Do you wonder why dealing with people on the telephone can often generate problems that are never encountered face to face? Is it necessary for you to create a positive impression when using the phone? Learn how to communicate more professionally on the telephone, manage difficult customers, and much more with our course. You will learn to confidently answer calls, as well as ...
EssentialSkillsProfessionalTelephoneCalls

(NE) technický Scrum Master
Duben 2022 - Brno # Kurz je určen pro Scrum mastery, Agilní kouče, netechnické product ownery a netechnický management. Srozumitelně provádí základy počítačových technik a nasazení kódu do produkce, vysvětlí výhody využití párového programování, unit testů, integračních či akceptačních testů. Zajistí, aby pro vás pojmy jako framework, API, wireframe, AWS či DevOps nebyly noční můrou. * Kurz je určen pro Scrum mastery, Agilní ...
NEtechnickýScrumMaster

Roční uzávěrka a závěrka podnikatelů 2020 - dopady legislativních změn s COVID 19 on-line webinář
Říjen 2021 - Pardubice # Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za ...
Ročníuzávěrkazávěrkapodnikatelů2020dopadylegislativníchzměnCOVIDon-linewebinář

Operační programy ESF - projektové řízení
Březen 2022 - Brno # Školení je určeno pracovníkům, kteří mají na starosti řízení a administrativu projektů financovaných z operačních programů ESF. V rámci kurzu se seznámíte se všemi kroky vedoucími k úspěšné realizaci projektu a to od samotné tvorby projektové žádosti, přes financování a monitorování projektu až po rady, jak se vyvarovat nejčastější chybám, které mohou způsobit krácení rozpočtu. Vzhledem ...
Operačníprogramyprojektovéřízení

Rovné příležitosti a diskriminace
Leden 2022 - Praha # Kurz je zaměřen na problematiku rovných příležitostí a diskriminace - na evropskou a českou legislativu a ekonomické důvody, proč se rovným příležitostem věnovat. Seznámíte se s oblastmi implementace rovných příležitostí (nábor zaměstnanců, kariérní postup, vzdělávání, odměňování, sladění osobního a pracovního života, PR a reklama, marketing). Ukážeme vám genderové analýzy a objasníme postupy, jak ...
Rovnépříležitostidiskriminace

Specialista marketingu, rekvalifikace MŠMT ČR
Duben 2022 - Ostrava-Vítkovice # Rekvalifikační kurz je určen všem, kdo chtějí pracovat v oblasti marketingu nebo potřebují marketingově podpořit své aktivity a neví, jak na to. Vhodné pro úplné začátečníky i pro ty, kdo již mají základní znalosti, ale chtějí získat souhrnnou představu o fungování trhu a možnostech uplatnění marketingu do obchodních, neziskových či zájmových činností. V kurzu bude dáván důraz na ...
SpecialistamarketingurekvalifikaceMŠMT

Finanční svoboda - pro podnikatele a manažery
Listopad 2021 - Praha # Získejte 30 let zkušeností se správou osobních financí včetně kompletního rozboru správnosti a efektivity vašich rozhodnutí za pouhých 8 hodin a to formou deskové hry! Hra se hraje na reálných historických datech a je simulována podle reálných událostí na reálných produktech. Žádná zjednodušení. Otestujte si svoje znalosti, dovednosti a schopnost rozpoznat v záplavě informací ty ...
Finančnísvobodapodnikatelemanažery

Autodesk Maya – úvod do 3D
Prosinec 2021 - Brno # AKTUÁLNÍ AKCE NA KURZ Při současném objednání dvou a více osob na stejný termín kurzu, se cena za každou osobu snižuje na 17 500 Kč bez DPH. Po obdržení objednávky s vámi cenu vyrovnáme. Předpokládané znalosti Pro hladký průběh kurzu jsou potřebné základní znalosti práce s počítačem (Windows, MacOS, Linux). ...
AutodeskMayaúvod

Excel pokročilý
Listopad 2021 - Kolín # Školení je určené pro uživatele programu Excel, kteří chtějí svoji práci zefektivnit a zrychlit. Posluchači si prohloubí své znalosti, naučí se používat podmíněné formátovaní, zadávat složitější vzorce a funkce (např. funkce KDYŽ, SVYHLEDAT, SUMIF, COUNTIF atd.), propojovat listy a sešity, vytvářet složitější typy grafů, pracovat s databázemi, vyhodnocovat data pomocí kontingenčních tabulek a grafů a dokument zabezpečit. * ...
Excelpokročilý

MS Word - efektivně
Listopad 2021 - # (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...
Wordefektivně

JIRA Core a JIRA Software - nástroj pro řízení projektů
Březen 2022 - Brno # Atlassian JIRA je předním nástrojem pro projektové řízení, evidenci, kontrolu úkolů a sledování chyb. Tento kurz je určen jak pro úplné začátečníky tak pro uživatele, kteří si potřebují upevnit základy používání JIRA. Je zaměřen zejména na běžné uživatele podnikových systémů, projektové a produktové manažery. Naučíte se, jak pracovat v JIRA Core a jak si s pomocí ...
JIRACoreJIRASoftwarenástrojřízeníprojektů

MS Visio 2007 - pokračovací školení
Prosinec 2021 - Praha 10 # Na pokračovacím školení se účastníci naučí vytvářet schémata, výkresy a struktury dle vlastních potřeb. Jedná se především o plány prostorového uspořádání, vývojové, organizační a další ...
Visio2007pokračovacíškolení

Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurz
Březen 2022 - Praha 2 # Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 18 000 Kč.  Nová cena : 14 400 Kč. Ušetříte: 3 600 Kč.  Vyzkoušejte naší  ukázkovou hodinu zdarma . Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace:  ...
Účetnictvídanědaňováevidencerekvalifikačníkurz

Vedení rozhovoru s dětským klientem
Prosinec 2021 - Ostrava-Vítkovice # Cílem semináře je seznámit posluchače s tím, jak efektivně vést rozhovor s dětským klientem. Období dětství má z hlediska vývojové psychologie svá specifika, která je důležité poznat právě proto, abychom s dětmi uměli mluvit a naše vzájemná komunikace tak měla požadovaný přínos a vedla k pomoci těm, kteří své potřeby, potažmo problémy, často ještě nedovedou či nechtějí p...
Vedenírozhovorudětskýmklientem

Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva - ON-LINE
Prosinec 2021 - online # Zařazena budou témata: * změny v odkladu exekuce * nová pravidla pro exekuci prodejem movitých věcí * zálohy v exekuci * zániku nároku na náklady exekuce * započítávání na jistinu * chráněný účet * nezletilý v exekuci * náhradní výživné v exekuci * ...
AktuálníproblémyexekučníhořízenírozsáhlýchnovelizacíchexekučníhoprávaON-LINE

Power Query
Prosinec 2021 - Praha # Školení pro uživatele Excelu nebo Power BI, kteří se chtějí naučit načítat, upravovat a slučovat data z různých zdrojů pomocí nástrojů Power Query a automatizovat opakované postupy zpracování dat bez nahrávání nebo programování maker. * Kurz Power Query probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Power Query se účastní maximálně 8 osob. Kurz Power Query probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu ...
PowerQuery

Mobile Device Management - SOTI MobiControl
Březen 2022 - Praha # SOTI MobiControl® je předním nástrojem pro správu mobilních zařízení - mobile device management (MDM). V rámci školení se seznámíte s architekturou systému, jeho instalací a správou (přidávání zařízení do správy, tvorba a distribuce balíčků, Remote Control, reporting, zabezpečení, ..). Součástí kurzu budou také praktická cvičení obsahující kompletní oživení nové instalace SOTI ...
MobileDeviceManagementSOTIMobiControl

Kurz DB2 UDB - jazyk SQL
Listopad 2021 - Praha,Ostrava # Kurz-školení DB2 UDB - jazyk SQL je určen pro vývojáře DB2, kteří budou vytvářet databáze s použitím jazyka SQL. Účastníci se naučí vytvářet různé typy dotazů, používat funkce, procedury, pohledy, trigger ...
Kurzjazyk

Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
Listopad 2021 - Praha # Program semináře: * Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality * Soutěž kvality a přístupy kontrolních orgánů – ÚOHS, soudů a dotačních orgánů * Zásady 3 E v zadávacím řízení * Ekonomická výhodnost nabídek * Tzv. Quality approach a best value ...
Veřejnézakázky:soutěžitkvalitu?

Péče o zahradu během roku
Listopad 2021 - Praha # Zahrada, to je radost i starost po celý rok. V jeho průběhu se zásadně mění potřeby rostlin a celoroční péče tak vyžaduje rozmanité znalosti a dovednosti. Vznikl proto komplexní kurz, který provádí studenty ročními obdobími z hlediska rostlinných procesů a práce na zahradě. Naučí vás, jak dosáhnout toho, aby byly rostliny zdravé a dlouhověké. Věnuje se také ekologickému aspektu a hospodaření s vodou. * ...
Péčezahraduběhemroku

MongoDB administrace
Prosinec 2021 - Brno # Kurz MongoDB administrace je určen pro databázové administrátory, Systémové architekty a všechny IT profesionály, kteří chtějí získat lepší než zevrubné poznání NoSQL databází. Seznámí se s nástroji pro správu, jak funguje zálohování a obnova, správa uživatelů, monitorování, indexy a optimalizace. * Kurz MongoDB administrace je určen pro databázové administrátory, Systémové architekty a všechny IT profesionály, kteří ...
MongoDBadministrace

LDAP a OpenLDAP - Adresářové služby v systému Linux
Březen 2022 - Praha # Školení LDAP a OpenLDAP seznámí posluchače s technologií LDAP. Posluchači zároveň v kurzu získají znalosti potřebné k administraci OpenLDAP serveru. V rámci školení se naučí jak nainstalovat OpenLDAP server a dále konfigurovat OpenLDAP jako databázi uživatelů systému Linux. Dále se naučíte jak integrovat LDAP do některých služeb Linux (SSH, FTP, HTTP, FreeRADIUS, Samba, ...
LDAPOpenLDAPAdresářovéslužbysystémuLinux

International Business Etiquette 101 – The basics
Leden 2022 - Brno # This course will introduce some key topics for those who want to work on creating a positive professional image and realize the importance of building relationships within the modern business environment. This course will include topics like: creating a positive first impression visual, verbal and body language, elevator speech, top mistakes people make when dealing with ...
InternationalBusinessEtiquettebasics

Synology DSM Architect
Listopad 2021 - Brno # Kurz je zaměřen na plánování a realizaci projektu. Zde se naučíte plánování a škálování hardwaru, stejně jako správnou konfiguraci pro jednotlivá prostředí. Probereme také témata týkající se bezpečnosti a údržby. Tento kurz tvoří základ pro další moduly SIT. * Kurz je zaměřen na plánování a realizaci projektu. Zde se naučíte plánování a škálování hardwaru, stejně jako správnou konfiguraci pro jednotlivá prostředí. ...
SynologyArchitect

APQP - Moderní plánování kvality
Březen 2022 - Brno # Na tomto kurzu Vás naučíme používat základní metody plánování kvality produktu, seznámíte se se vstupy a výstupy jednotlivých etap metodiky APQP. Pomůžeme Vám pochopit využití základních nástrojů a metod uvedených v metodice APQP, např. FMEA, MSA, hodnocení způsobilosti, kontrolní plán. Kurz je určen pro všechny osoby, které se věnují procesu plánování kvality produktu a procesu zavádění nových ...
APQPModerníplánováníkvalityPočet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde