SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001
Prosinec 2021 - Pardubice # 3 denní intenzivní kurzu zaměřený na teoretické a praktické znalosti o integrovaných systémech řízení kvality. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích všech tří norem a nastínit jak se připravit na interní audit. Pro každého přihlášeného máme balíček vzorových ISO dokumentů v hodnotě 2 700 Kč zdarma a ...
Požadavkynorem ISO9001 ISO1400145001

Agilní profesionál II.
Listopad 2021 - Brno # Kurz je určen pro pokročilé členy týmu, product ownery, Scrum mastery, agilní kouče a management, kteří mají Scrum ve firmě zaveden, ale přáli by si posunout se na další úroveň. Dozvíte se zde, že Scrum není jen o procesu, ale o výkonném týmu, který pociťuje ownership celého produktu a je v neustálém dialogu se zákazníkem. * Kurz je určen pro pokročilé členy týmu, product ownery, Scrum mastery, agilní kouče a ...
Agilníprofesionál

Základy Public Relations
Listopad 2021 - Praha # Kurz s interaktivními prvky a hmatatelným výstupem (písemný Manuál komunikace; nahrávka Já před kamerou), který pokládá základ k dalším stupňům Public Relations a k praktickým seminářům. Kurz ocení každý, kdo se chce seznámit s pravidly vztahů s médii: začínající pracovníci tiskových oddělení, kolegové píáristů z interní komunikace, marketingu, personálního útvaru i jiných oblastí… Prostě všichni, kteří chtějí ...
ZákladyPublicRelations

Testy studijních předpokladů TSP MU - online příprava
Leden 2022 - Česká republika # On-line kurz Vás připraví k přijímacím zkouškám na vysoké školy, které jsou založeny na Testu studijních předpokladů - TSP ...
Testystudijníchpředpokladůonlinepříprava

Security Engineering on AWS
Listopad 2021 - Praha 7 # This course demonstrates how to efficiently use AWS security services to stay secure in the AWS Cloud. The course focuses on the security practices that AWS recommends for enhancing the security of your data and systems in the cloud. The course highlights the security features of AWS key services including compute, storage, networking, and database services. You will also learn how to leverage AWS services ...
SecurityEngineering

Kronika obcí, městysů a měst
Listopad 2021 - Olomouc # Seminář je určen pro kronikáře obcí, městysů a měst. Historie psaní kronik. Obsah kroniky. Kronikářská práce. Současnost a právní úprava pro vedení kronik (Zákon o kronikách obcí č. 132 - 2006 Sb.). Archivace dokumentů. Používání techniky. Dotazy a k...
Kronikaobcíměstysůměst

Jak zpeněžit vlastní Android™ aplikace
Prosinec 2021 - Praha # Kurz je určen začínajícím vývojářům a společnostem zabývajícím se tvorbou Android aplikací. V rámci školení se seznámíte se základními technikami potřebnými pro vytváření příjmů z vlastních mobilních aplikací (prodej licencí, reklama, apod.). Školení je vedeno v českém jazyce, jeho součástí je oficiální Android ATC příručka v anglickém jazyce. Témata obsažená v tomto kurzu, jsou součástí ...
zpeněžitvlastníAndroid™aplikace

Počítačový balíček pro seniory III
Říjen 2021 - Praha # Líbily se Vám první dva kurzy Počítačový balíček pro seniory I a II?  Naučili jste se vyhledávat informace na internetu, psát e-maily, skypovat a psát ve Wordu? V dalším kurzu Počítačový balíček pro seniory III si vše zopakujete a ještě se naučíte pracovat s digitálními fotografiemi.  * ...
Počítačovýbalíčekseniory

Večerní kurz Word - základní
Leden 2022 - Brno - Žabovřesky # Cílem základního kurzu Wordu je seznámení s programem Microsoft Word v libovolné verzi. Kurz je vhodný pro začátečníky, kteří s Wordem nikdy nepracovali nebo jej používali velmi málo, zejména k vyplňování hotových formulářů nebo psaní několikařádkových textů. Po kurzu budete schopni samostatné práce při nastavení dokumentu dle zamýšleného účelu výsledné prezentace, naučíte se užitečné způsoby efektivního ...
VečerníkurzWordzákladní

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Ostrava, zkouška z profesní kvalifikace
Květen 2022 - Ostrava-Vítkovice # Chcete pracovat s dětmi? Toužíte nalézt uplatnění jako au-pair, pečovatelka-chůva u novorozenců či dětí předškolních zařízení? Popřípadě již takto pracujete, ale chcete zvýšit svou kvalifikaci, potvrdit a ověřit si své znalosti z oblasti pedagogiky a jiných okruhů? Chcete být zkrátka úspěšnější na trhu práce, popřípadě si ...
ChůvadětizahájenípovinnéškolnídocházkyOstravazkouškaprofesníkvalifikace

ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE
Listopad 2021 - Havířov, Karviná, Orlová,Frýde # Po úspěšném absolvování kurzu Základy obsluhy osobního počítače absolvent získá základní znalost obsluhy osobního počítače, ovládá orientaci v terminologii, umí základy ovládání MS Windows, zná základní návyky práce se soubory a adresáři, má znalost textového editoru MS Word do úrovně základ. používání. Umí obsluhovat a vyhledávat na internetu, umí si založit a používat e-mailovou ...
ZÁKLADYOBSLUHYOSOBNÍHOPOČÍTAČE

Trimble SketchUp – základní kurz
Únor 2022 - Brno # Cíl kurzu Orientovat se v rozhraní aplikace SketchUp a dokázat v ní vytvářet svoje vlastní návrhy. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro začínající uživatele, ocení jej samouci, kteří již chvíli s aplikací pracují, dále je určený pro každého s potřebou prezentovat svoje návrhy ve 3D. ...
TrimbleSketchUpzákladníkurz

Vysokozdvižné vozíky - školení řidičů VZV
Listopad 2021 - České Budějovice, Hrdějovice # -Školení probíhá individuálně po objednání a po tel. dohodě klidně i zítra.- Provádíme školení obsluh na vysokozdvižné vozíky [řidičů VZV]. Školení řidičů obsahuje teoretickou část [výklad zákonů, norem a vyhlášek] tak praktickou část s manipulačním vozíkem. Účastníkům kurzu je po absolvování teoretické a praktické části a po úspěšném složení závěrečné zkoušky vystaven mezinárodní průkaz ...
Vysokozdvižnévozíkyškolenířidičů

The Basics of Effective Marketing - a course for beginners
Březen 2022 - Praha # Marketing is a comprehensive topic that, with the development of digital marketing, has created an environment in which it is difficult to navigate. For many, marketing is just advertising and a way to entice a customer, but marketing is more than that. At our course, we will show you how to grasp marketing and what vast possibilities it offers. At the same time ...
BasicsEffectiveMarketingcoursebeginners

20740: WINDOWS SERVER 2016 – nasazení a správa
Leden 2022 - Brno #   Předpokládané znalosti znalosti o základních principech sítě. Znalost a porozumění osvědčených postupů v oblasti bezpečnosti Základní porozumění konceptu AD DS. Základní znalosti serverového hardwaru. Zkušenosti s podporou a konfigurací klientských operačních systémů Windows, jako je Windows 8 nebo Windows ...
20740:WINDOWSSERVER2016nasazeníspráva

Access 1 - pro začínající uživatele [verze 2010]
Prosinec 2021 - Hradec Králové # Naučíte se vytvářet jednoduché databáze v aplikaci Microsoft Office Access. Budete umět základy tvorby a úpravy tabulek, dotazů, formulářů a sestav, sestavy budete umět v...
Accesszačínajícíuživateleverze2010

Pracovník grafického studia (Corel+Adobe) – rekvalifikační kurz
Říjen 2021 - Brno # Předpokládané znalosti Práce s počítačem na úrovni běžného uživatele. Cíl kurzu Zvládnout své grafické nápady profesionálně a kreativně přenést z papíru do digitální podoby. Zaměření kurzu Kurz je určený pro ty, co si chtějí připravit na novou profesi grafika, dále je vhodný pro všechny, co si ...
PracovníkgrafickéhostudiaCorel+Adoberekvalifikačníkurz

MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ - pro nově a nedávno jmenované manažery - 2denní
Listopad 2021 - Praha # Organizační management a vedení lidí # Určeno pro všechny manažery a vedoucí projektů, kteří teprve nedávno nastoupili na vedoucí pozici, chtějí se v ní rychle zorientovat a vyvarovat se zbytečných chyb. Seminář je určen zejména pro lidi bez předchozích znalostí ve vedení lidí, zejména pro technické a inženýrské pracovníky a profese. cíl ...
MANAGEMENTVEDENÍLIDÍnověnedávnojmenovanémanažery2denní

Případová práce s lidmi s demencí [MPSV ČR]
Duben 2022 - Ostrava-Vítkovice # Vzdělávací program má za cíl seznámit účastníky s problematikou osobního plánování u osob s demencí se všemi specifiky, které přináší také rozdílnost přístupu dle druhu poskytované služby. Účastníci kurzu nebudou zahlcováni zbytečnou teorií, ale vzdělávání je zaměřeno na aktuální problematiku nastavování osobního cíle člověka s demencí, včetně u osob, kteří již nejsou schopni sami ...
PřípadováprácelidmidemencíMPSV

Inventor Professional - pro středně pokročilé
Prosinec 2021 - Brno - Žabovřesky # Středně pokročilý kurz by měl rozšířit znalosti účastníků o další, nebo sofistikovanější postupy modelování. Podmínkou je absolvování kurzu Inventor Professional - základní . Školitel: Ing. Radek Zahradník Délka: 3 dny Dostupnost: Volná místa k dispozici Vaše cena bez DPH: 5 900 ...
InventorProfessionalstředněpokročilé

Cítit se skvěle ve svém těle -
Listopad 2021 - Praha 8 # Chcete se cítit lépe? Mít více energie a úspěšně zvládat stresové situace? Rádi byste upravili svůj životní styl? Vnímáte dopady sedavého zaměstnání a práce v onlinu na svou kondici? Zjistěte, jak zlepšit své psychické i fyzické zdraví, vybudovat nové návyky a jak svých cílů nejen dosáhnout, ale také si je trvale udržet. Co Vám kurz ...
Cítitskvělesvémtěle

OSPOD a jeho funkce kolizního opatrovníka
Listopad 2021 - Praha # Akreditace: MPSV - A2020 - 0776-SP - VP, Akreditováno pod názvem: Problematika péče o dítě ve smyslu úprav výchovy v souvislosti s výkonem kolizního opatrovnictví MV - AK - PV-135 - 2018; Společná a střídavá péče, vyživovací povinnost Účastníci kurzu budou teoreticky seznámeni se základními oblastmi problematiky péče o dítě v případě rozvodu či rozchodu rodičů v kontextu sociální práce ...
OSPODjehofunkcekolizníhoopatrovníka

Artlantis
Leden 2022 - Praha 3 - Vinohrady # Školení zpracování fotorealistické vizualizace 3D modelu. Vizualizační program Artlantis je samostaně stojící program pro tvorbu fotorealistických vizualizací zaměřených především na architekturu a design. Neklade si za cíl být programem pro profesionální vizualizace, ale jednoduchost ovládání a co nejlepší poměr kvality výstupu vzhledem k času nastavení a výpočtu. Kurz je určen pro začátečníky pro práci v programu Artlantis Render i ...
Artlantis

Jak řídit firemní skupinová setkání a workshopy - Umění facilitace
Prosinec 2021 - Praha 8 # Jak přispět k tomu, aby workshopy, porady, diskuze či jiná skupinová pracovní setkání byla skutečně efektivní? Facilitujte! Jakými nástroji účastníky obohatit, aby byli schopni řešit problémy, diskutovat, nacházeli řešení a nápady ve vlastních řadách a maximálně využili tvůrčí potenciál skupiny? Jak pracovat s různým nasazením účastníků? Čím - ...
říditfiremnískupinovásetkáníworkshopyUměnífacilitace

POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2022 - podrobný výklad
Prosinec 2021 - Praha # Mzdové účetnictví # Určeno pro všechny, kteří se zabývají problematikou cestovních náhrad ve státní a podnikatelské sféře . cíl Podrobný výklad problematiky cestovních náhrad. obsah Vymezení základních ustanovení týkajících se pracovních cest tuzemských a zahraničních dle zákoníku práce č. 262 - 2006 Sb. upravujícího problematiku pracovních cest Určení ...
POSKYTOVÁNÍCESTOVNÍCHNÁHRAD2022podrobnývýkladPočet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde