SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

Jak číst účetní výkazy
Listopad 2021 - Praha # Popis Tento kurz je možné absolvovat jak prezenčně tak též online. Cítíte se v jazyku a výstupech účetnictví mírně pokročilý a chcete z čísel a účetních položek či pojmů vyčíst informace, aniž se zadýcháte? Chcete rozumět Vaší finanční ředitelce, controllerům či účetnímu a vidět, jestli firma drží tempo? Obsah Kurz je zaměřen především na ...
čístúčetnívýkazy

Daňová evidence podnikatelů (s praktickým příkladem)
Prosinec 2021 - Hradec Králové # Kurz daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví – pro drobné podnikatele, živnostníky, OSVČ) je určen i pro úplné začátečníky. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získáte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní ...
Daňováevidencepodnikatelůpraktickýmpříkladem

PowerPoint 1 - individuální kurz pro začínající uživatele [verze 2013]
Prosinec 2021 - Hradec Králové # Naučíte se základy tvorby a úprav prezentací, zpráv či marketingových materiálů v aplikaci Microsoft Office PowerPoint s využitím textů, obrázků, grafických prvků, grafů. Budete umět spravovat prostředí aplikace, tisknout a exportovat p...
PowerPointindividuálníkurzzačínajícíuživateleverze2013

Kontingenční tabulky v MS Excel
Říjen 2021 - Brno # Cíl kurzu Automaticky a podvědomě pracovat s kontingenční tabulkou a rozpoznat všechny případy jejího využití. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé uživatele Excelu, kteří zpracovávají větší množství dat a potřebují je řadit a filtrovat, pro manažery, administrativní pracovníky a veškeré ...
KontingenčnítabulkyExcel

Principy agilního vývoje a Extreme Programming
Leden 2022 - Praha # V rámci školení je posluchači seznámí s principy agilního vývoje a Extreme Programming. V kurzu získáte znalosti v oblasti plánování, návrhu, programování a testování v agilním prostředí. * V rámci školení je posluchači seznámí s principy agilního vývoje a Extreme Programming. V kurzu získáte znalosti v oblasti plánování, návrhu, programování a testování v agilním prostředí. ...
PrincipyagilníhovývojeExtremeProgramming

Radujte se z chyb -
Listopad 2021 - Praha 8 # Trápíte se nad svými neúspěchy a selháními? Míváte sklon nimrat se ve svých chybách a opakovaně se v myšlenkách vracet k tomu, co se Vám nepovedlo? Rozčiluje Vás, když věci nefungují tak, jak by fungovat měly? Nedovedete pochopit, jak je možné, že ti druzí zase zkazili to, co jste jim jasně vysvětlili? Demotivují Vás chyby vlastní i chyby ...
Radujtechyb

Kurz-školení Qlik Sense
Leden 2022 - Praha,Ostrava # V Kurz-školení Qlik Sense – je určeno nejen analytikům, ale také manažerům a obecně koncovým uživatelům, kteří potřebují vytvářet analýzy a reporty z různých zdrojů dat [tabulky, databáze, apod.]. Výhodou Qlik Sense oproti běžně dostupným BI nástrojům je, že pro vytváření analýz a reportů nejsou nutné odborné technické znalosti [nejčastěji znalost jazyka SQL], proto bývá označováno jako Self Service BI. Posluchači ...
Kurz-školeníQlikSense

Nejčastější chyby při vzniku a skončení pracovního poměru
Říjen 2021 - Praha # Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021; Pracovní právo (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s nejčastějšími pochybeními, která se v praxi vyskytují při vzniku a skončení pracovního poměru. ...
Nejčastějšíchybyvznikuskončenípracovníhopoměru

Agilní vývoj I. – základy agilních metodik
Leden 2022 - Praha # Kurz je vhodný pro programátory, testery a další zájemce o agilní metodiky. Účastníci porozumí nové terminologii Scrumu a změnám, které Scrum vyžaduje od jednotlivců a rolí. Naučí se, jak funguje rámec Scrumu, na jakých principech je postavený a jak ho případně modifikovat, jak změnit pohled na členy vývojových týmů ve Scrumu od lidských zdrojů k aktivní participaci. Získají odvahu začít ...
Agilnívývojzákladyagilníchmetodik

Umění sebevědomé prezentace - Jak se zbavit trémy pomocí improvizačních technik
Listopad 2021 - Praha 1 # Už jste zažili situaci, kdy měl řečník všechno sladěné podle prezentačních pravidel, ale přesto to nefungovalo? Pak přišel někdo, kdo o vystupování na pódiu nevěděl nic, a přesto byl boží? Přesvědčivý a magnetický. Dostal vás. Jak to možné? Vtip je v tom, že v prvním případě bylo prezentováno NĚCO a ve druhém člověk prezentoval ...
Uměnísebevědoméprezentacezbavittrémypomocíimprovizačníchtechnik

Personalista - online
Říjen 2021 - on-line # Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak získávat nové pracovníky, jak obsazovat pracovní místa, jak plánovat kariéru a vzdělávání, jak řídit, hodnotit a motivovat pracovníky. Budete se orientovat v základech pracovního práva a zpracování personálních písemností. Popis: Komu je kurz určen začátečníkům, kteří chtějí získat znalosti z oblasti ...
Personalistaonline

Gitlab CI - Continuous Integration
Únor 2022 - Praha # Continuous Integration (zkráceně CI nebo CI - CD) je nástroj, který za Vás automatizuje rutinní úkoly jako je pouštění testů, kvality kódu anebo nasazování. Umožní Vám rychleji začleňovat změny do masteru a rychleji nasazovat. Výhodou Gitlab CI je velmi dobrá podpora Dockeru, můžete velmi jednoduše skládat Docker images anebo pouštět testy v kontejnerech. Na školení formou workshopu si vysvětlíme, ...
GitlabContinuousIntegration

Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě
Říjen 2021 - Praha # Program: * Nové místní poplatky za komunální odpad - vymezení pojmů z nového zákona o odpadech ve vztahu k místním poplatkům za komunální odpad - poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – vymezení konstrukčních prvků poplatku, ...
Zákonmístníchpoplatcíchnovelenovépoplatkykomunálníodpadnejčastějiřešenéotázkyobcíjejichzavedenísprávě

International Business Etiquette Mastery – Citizen of the World
Březen 2022 - Praha # This course is aimed at the Executive manager that has considerable experience with business etiquette. The course will cover key aspects of Business Etiquette, including: office etiquette, professionalism, dealing with personal issues at work, communicating in a professional setting (meetings, negotiations, conferences), business communication etiquette ...
InternationalBusinessEtiquetteMasteryCitizenWorld

Architecting on AWS - Accelerator
Listopad 2021 - Praha 7 # This course is intended for: Solutions Architects who are new to designing and building cloud architectures Data Center Architects who are migrating from on-premises environment to cloud architectures Other IT - cloud roles who want to understand how to design and build cloud architectures ...
ArchitectingAccelerator

Rekvalifikace Barista
Listopad 2021 - Praha # Přejete si stát se Baristou nebo mít svou vlastní kavárnu? .Kurz pro každého, kdo nedělá kompromisy a chce pro svou budoucnost v baristice udělat maximum. Neexistuje více nadupaný baristický kurz. Intenzivní rekvalifikační kurz Barista je zakončen teoretickými a praktickými zkouškami a předáním rekvalifikačního Osvědčení Barista s celostátní platností od MŠMT- ČR a prestižního mezinárodního certifikátu Barového ...
RekvalifikaceBarista

PowerShell - pokročilé skriptování ve Windows
Duben 2022 - Brno # Tento pokročilý kurz PowerShellu Vám ukáže méně známe zákoutí PowerShellu. Detailně se představí práci se stringy, včetně praktických ukázek, optimalizaci kódu, grafické rozhraní nad PowerShell skripty, práci s XML a JSON datovými formáty nebo také použití WMI objektů v PowerShellu. Kurz je vhodný pro absolventy základního školení a uživatele, kteří mají obecné povědomí o ...
PowerShellpokročiléskriptováníWindows

Multichannel marketing
Prosinec 2021 - Brno # V 80. letech stačilo mít dobrý produkt. V 90. letech stačilo mít webové stránky s dobrou doménou. V další dekádě přišel Facebook a firmy těžily z nového trendu. Dnes se však pozornost tříští a zákazníci vnímají prezentaci firmy jako celek. Na kurzu si ukážeme, že je skutečně třeba vyvíjet aktivitu na několika frontách najednou a vybereme, které nástroje jsou pro vás vhodné. Zákazník dnes přijde na sociální sítě, ...
Multichannelmarketing

Negotiation Basics
Duben 2022 - Brno # The seminar will provide a practical introduction to negotiation. In this way, participants will be able to get acquainted not only with strategies at the negotiation table, but also the importance of body language, mindset, preparation, diligences after the negotiation takes place … In order to implement what has been taught, the students will get hands-on experience: sometimes negotiating with each-other on teams and ...
NegotiationBasics

Pokročilý kurz fotografování
Leden 2022 - Ostrava # Cíl kurzu Vysvětlit nastavení fotoaparátu v různých situacích, se kterými se běžně setkáváte – architektura, pohyb, makrofotografie, reportáž, děti, zvířata, krajina. Cílem kurzu je naučit vás dostat do svých fotografií emoce a příběh a postupně samostatně vnímat daný prostor a hledat osobité záběry k určitému tématu. ...
Pokročilýkurzfotografování

Finance pro nefinanční manažery (on-line seminář)
Prosinec 2021 - online # Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného“ světa financí? Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé“ záležitosti a leckdy schází jen znalost souvislostí. Tento on-line seminář pomůže usnadnit pozici těm, kteří nemají ekonomické vzdělání, a přesto se v ekonomickém prostředí každodenně pohybují. Poskytne vám dostačující úroveň znalostí, které ...
Financenefinančnímanažeryon-lineseminář

ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ [Jeřábnický a Vazačský průkaz]
Leden 2022 - PLZEŇ - LITICE # V souladu s platnou legislativou a Návodem k obsluze jeřábu. Školení na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Jeřábnický průkaz, vazačský průkaz Oprávnění obsluh pojízdných zdvihacích plošin [MEWP]. Dříve: Jeřábnický a Vazačský ...
ŠKOLENÍJEŘÁBNÍKŮVAZAČŮJeřábnickýVazačskýprůkaz

Finanční analýza v praxi
Duben 2022 - Brno # Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Kde jsou vaše obavy a jsou tyto obavy oprávněné? Cílem kurzu je seznámení s metodami finanční analýzy, poskytnutí uceleného pohledu na průběžné vyhodnocování finančního zdraví. Pomůžeme vám odhalit slabé a silné stránky společnosti. * Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Kde jsou vaše ...
Finančníanalýzapraxi

Jak se zbavit neschopného zaměstnance a další v praxi problémová ustanovení zákoníku práce
Listopad 2021 - online # Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021; Pracovní právo (webinář) Obsah: Jednotlivé druhy skončení pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon anebo nekvalitní práce Vymezení lhůty pro odstranění neuspokojivých pracovních výsledků ...
zbavitneschopnéhozaměstnancedalšípraxiproblémováustanovenízákoníkuprácePočet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde